Barnets sproglige udvikling 

Den blå kurve på figuren viser, at barnets sprog grundlægges i løbet af barnets første leveår - og det er her barnet gerne skal udvikle det solide sproglige fundament, der senere bygges videre på. 

 

Sprogstimulering og tidlig indsats for børn med manglende sprogudvikling har afgørende betydning for barnets livsmuligheder som voksen. 

 

 

Om barnets sproglige udvikling - sproget grundlægges i barnets første leveår