Barnets profil i Kompetencehjulet

Her ses et eksempel på et barns profil i Kompetencehjulet. Det er let at se, om barnet udvikler sig som typisk forventet - eller der er grund til bekymring, om der skal iværksættes støtte eller målrettet indsats. 

 

Mads er 2,4 år. Han begyndte i vuggestuen Spiren som 1-årig.


I dette område er det politisk besluttet, at børnenes udbytte af læringsmiljøet
skal vurderes to gange årligt.


Her er det tredje gang, at pædagogerne i Spiren vurderer Mads' udvikling og læring i Kompetencehjulet. Det pædagogiske læringsmiljø i Spiren er af høj kvalitet, men det ser ikke ud til, at Mads profiterer tilstrækkeligt af det gode læringsmiljø. 

 

Herunder ses vurderingen af Mads’ udbytte af læringsmiljøet i Spiren, nu hvor han er 2,4 år. I Kompetencehjulet vurderes barnets udvikling i forhold til de tre læreplanstemaer og tilhørende undertemaer:

Alsidig personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog


Figurforklaring: Den hvide stiplede linje viser Mads' alder (2,4 år), og de hvide søjler viser Mads' udviklingsalder i hvert undertema.

Her ser vi, at Mads er mest udfordret på "Selvfølelse" og "Mestring" i temaet Alsidig personlig udvikling.
 

I Kommunikation og sprog er han generelt udfordret. Mads har brug for en målrettet sprogindsats for at forhindre, at han kommer yderligere sprogligt bagud - og for at han måske over tid kan opnå de sproglige kompetencer, som er typisk forventet for hans alder.
 

I Social udvikling ligger Mads i den lave ende af "normalområdet".

 

Tidlig opsporing med Kompetencehjulet

Kniber det med ressourcer til at vurdere alle børn i institutionen, så start med de børn, som I er mest bekymrede for. Allerede få uger efter barnet er startet i vuggestuen, dagplejen eller børnehaven, kan I få detaljeret indblik i barnets udvikling. 

 

Det forudsættes, at det pædagogiske personale, der vurderer barnets aktuelle udvikling, kender tegnene på læring, som er typisk for barnets alder. Den viden får personalet via Kompetencehjulets Spørgsmålsguide og den faglige vidensportal om børns udvikling og læring, også kaldet Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse. 

 

Det tager cirka 35-40 minutter at lave tidlig opsporing på et enkelt barn i Kompetencehjulet, kortere tid, hvis man vælger at lave en gruppebesvarelse.